ICI Journals Master List za rok 2019

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że czasopismo „Studia nad Bezpieczeństwem” (ISSN: 2543-7321) pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2019.

Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizie wydań czasopisma z 2019 roku, wyznaczona została wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2019.

ICV 2019 = 85.32

/-/ Redaktor Naczelna, dr Aneta Kamińska-Nawrot

Rozpoczęcie prac nad 5 numerem zeszytu

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, iż redakcja czasopisma „Studia nad Bezpieczeństwem”, rozpoczyna prace nad numerem 5 zeszytu.

W związku z powyższym zapraszam wszystkich zainteresowanych do nadsyłania swoich publikacji na adres aneta.kaminska-nawrot@apsl.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do lipca 2020 r.

Jednocześnie bardzo proszę do stosowania się do wymogów edytorskich, które umieszczone są na stronie internetowej.

Wytyczne dla autorów