Nr 1 (2016)

Nr 1 (2016): Studia nad Bezpieczeństwem

Szanowni Czytelnicy,


Oddajemy do Waszych rąk pierwszy numer czasopisma Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku „Studia nad Bezpieczeństwem” (SnB) poświęcone różnym problemom bezpieczeństwa.


Zapraszamy wszystkich prowadzących badania nad bezpieczeństwem i zajmujących się sprawami bezpieczeństwa, od strony teorii lub praktyki, do publikacji. Na łamach czasopisma mogą pojawiać się artykuły i opracowania zawierające różne aspekty bezpieczeństwa, w ujęciu socjologicznym, nauk o polityce, zarządzaniu, prawa czy nauk o bezpieczeństwie. Czekamy też na opracowania empiryczne, wynikające z badań własnych czy krytycznej analizy danych zastanych.

Problem tożsamości nauk o bezpieczeństwie jest problemem ważnym i niezmiennie wywołuje poznawcze zaangażowania intelektualne i emocjonalne wśród przedstawicieli różnych przedstawicieli nauki. To zróżnicowanie opinii, poglądów i przekonań jest w naszym przekonaniu szansą uzyskania wiedzy o postulowanej przez Piotra Sienkiewicza ontologii bezpieczeństwa, a także konkretyzowaniu i doskonaleniu prakseologii jego kształtowania ze wskazaniem możliwych kierunkach badania tego fenomenu z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych. Mamy tym samym nadzieję, że SnB staną się również swoistą prolegomeną do intelektualnej debaty nad stanem współczesnej teorii i metodologii nauk o bezpieczeństwie, debaty, w której uczestniczyć będą nie tylko nauczyciele akademiccy, ale również doktoranci i studenci różnych ośrodków akademickich.

Na koniec pozostaje mi tylko podziękować Komitetom: Redakcyjnemu i Naukowemu oraz w sposób szczególny Pani Sekretarz, za przygotowanie pierwszego wydania SnB. Słowa podziękowania kieruję także w stronę wszystkich Autorów opracowań, Recenzentów i wszystkich tych osób, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do jego powstania.

Z życzeniami ciekawej poznawczo lektury
dr hab. prof. nadzw. Janusz Gierszewski
Redaktor naczelny SnB

Od Redakcji

Oddajemy do rąk Czytelników czasopismo naukowe Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego „Studia nad Bezpieczeństwem” wydawane w  formie zeszytów naukowych przez Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku.

„Studia nad Bezpieczeństwem” to zbiór publikacji naukowych zawierających oryginalne wyniki badań w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie, a autorzy publikacji to zarówno doświadczeni naukowcy pochodzący z różnych środowisk naukowych w kraju i za granicą, jak i młodzi ludzie, dopiero co wchodzący w świat nauki.

Tematyka czasopisma poświęcona jest bezpieczeństwu narodowemu i międzynarodowemu w takich obszarach jak społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa, teoria bezpieczeństwa, bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne, inżynieria bezpieczeństwa oraz edukacja dla bezpieczeństwa.

W czasopiśmie „Studia nad Bezpieczeństwem” nasi Czytelnicy znajdą zarówno badania empiryczne, jak i rozważania teoretyczne. Tak szeroki wachlarz problematyki pokazuje znaczenie tematyki związanej z szeroko pojętym bezpieczeństwem we współczesnym świecie. Ta różnorodność poruszanych w zakresie bezpieczeństwa zagadnień, daje Czytelnikowi możliwość analizy prac naukowców, a także może być inspiracją do własnych przemyśleń oraz nowych, twórczych opracowań.

W zeszycie 1 czasopisma znajdziecie Państwo artykuły dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego, bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa osobistego, a także bezpieczeństwa międzynarodowego.

Serdecznie zapraszamy nie tylko do sięgnięcia i zapoznania się z szeroką tematyką związaną z bezpieczeństwem, ale również do podejmowania wysiłku w zakresie przygotowywania publikacji naukowych i  współpracy z naszym czasopismem, które ma charakter otwarty.

Kolegium Redakcyjne


Pełne wydanie [Full Issue]:
DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.1.2016

SnB Nr 1 (2016) PDF

Artykuły [Articles]:

 1. Andrzej Urbanek
  CYBERWOJNA – ZAGROŻENIE ASYMETRYCZNE WSPÓŁCZESNEJ PRZESTRZENI BEZPIECZEŃSTWA [CYBERWAR – ASYMMETRIC THREAT OF CONTEMPORARY SPACE OF SECURITY]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.1.2016.001

 2. Benedykt Bober
  BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE JAKO ISTOTNY KOMPONENT BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA [HEALTH SECURITY AS AN IMPORTANT COMPONENT OF THE SECURITY OF THE STATE]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.1.2016.002

 3. Tomasz Pączek
  AGENTURA MILICJI OBYWATELSKIEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI OPERACYJNYCH [SPIES CIVIC MILITIA IN THE LIGHT OF THE SECRET INSTRUCTIONS CRIMINAL]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.1.2016.003

 4. Marcin Olkiewicz
  SYSTEM ZARZĄDZANIA DETERMINANTĄ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ [MANAGEMENT SYSTEM AS A DETERMINANT OF INFORMATION SECURITY MANAGEMENT IN BUSINESS]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.1.2016.004

 5. Ireneusz Bieniecki
  SZKOLENIE I WYKORZYSTANIE PSÓW SŁUŻBOWYCH W OCHRONIE POLSKICH GRANIC (1945–1991) [THE TRAINING COURSES AND USE OF THE SERVICE DOGS IN THE PROTECTION OF THE POLISH BORDERS (1945–1991)]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.1.2016.005

 6. Aneta Kamińska-Nawrot
  PRZESZUKANIE – ŚRODEK PRZYMUSU PROCESOWEGO OGRANICZAJĄCY KONSTYTUCYJNIE CHRONIONE PRAWA [THE SEARCH AS A CRIMINAL PROCESS COERCIVE MEASURE LIMITED CONSTITUTIONALLY PROTECTED RIGHTS]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.1.2016.006

 7. Ewelina Kinga Adamczyk
  DOSTĘP DO BRONI PALNEJ W CELU OCHRONY OSOBISTEJ W POLSCE [ACCESS TO WEAPONS FOR PERSONAL PROTECTION IN POLAND]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.1.2016.007

 8. Natalia Ciszewska
  PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE – ISTOTA I RODZAJE [ECONOMIC CRIMES – THE ENTITY AND TYPES]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.1.2016.008

 9. Marek Brylew
  STOWARZYSZENIE BRACI MUZUŁMANÓW – OD IDEOLOGII DO TERRORYZMU [THE SOCIETY OF THE MUSLIM BROTHERS – FROM IDEOLOGY TO TERRORISM]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.1.2016.009

 10. Izabela Szkurłat
  EMIGRACJA A BEZPIECZEŃSTWO (WYBRANE PRZYKŁADY I ASPEKTY) [EMIGRATION AND SECURITY (SELECTED EXAMPLES AND ASPECTS)]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.1.2016.010