No 2 (2017)

No 2 (2017): The study of Security

No 2 (2017) PDF

Articles:

 1. Wojciech Czajkowski, Jolanta Wąs-Gubała
  BEZPIECZEŃSTWO PERSONALNE W PERSPEKTYWIE KULTUROWEJ [PERSONAL SECURITY IN CULTURAL PERSPECTIVE]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.2.2017.001

 2. Andrzej Urbanek
  TSUNAMI – ZAGROŻENIE EKOLOGICZNE BEZPIECZEŃSTWA POWSZECHNEGO [TSUNAMI - AN ECOLOGICAL THREAT OF THE PUBLIC SAFETY]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.2.2017.002

 3. Anna Rychły-Lipińska
  MODEL BEZPIECZEŃSTWA JEDNOSTKI WE WSPÓŁCZESNYM ZMIENIAJĄCYM SIĘ OTOCZENIU – WSTĘPNE ROZWAŻANIA [THE MODEL OF HUMAN SECURITY IN THE TURBULENT ENVIRONMENT - PRELIMINARY CONSIDERATIONS]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.2.2017.003

 4. Aneta Kamińska-Nawrot
  KONTROLA OSOBISTA – RACJONALNOŚĆ USTAWODAWCY [PERSONAL SEARCH - LEGISLATOR RATIONALITY]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.2.2017.004

 5. Józef Sadowski
  CYBERNETYCZNY WYMIAR WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ [A CYBERNETIC DIMENSION OF THE CONTEMPORARY THREATS]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.2.2017.005

 6. Stanisław Kozdrowski
  METODY I ZAKRES GROMADZENIA DANYCH DO STATYSTYKI POLICYJNEJ W II RZECZYPOSPOLITEJ (1919–1934) [METHODS AND SCOPE OF THE DATA COLLECTION TO POLICE STATISTICS IN THE SECOND POLISH REPUBLIC (1919–1934)]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.2.2017.006

 7. Mateusz Ziętarski
  STRATEGIA MODUS VIVENDI JAKO ELEMENT WZMACNIAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO W STOSUNKACH POLSKO-UKRAIŃSKICH [MODUS VIVENDI STRATEGY AS STRENGHTEN ELEMENT SECURITY IN THE POLISH-UKRAINIAN RELATIONS]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.2.2017.007

 8. Ireneusz Bieniecki
  SZKOŁA CHORĄŻYCH WOJSK OCHRONY POGRANICZA W KĘTRZYNIE I JEJ ROLA W PRZYGOTOWANIU KADR DLA OBRONNOŚCI KRAJU W LATACH 1969–1991 [THE MILITARY SCHOOL OF TROOP BORDER PROTECTION IN KĘTRZYN AND ITS ROLE IN PREPARING STAFF FOR NATIONAL DEFENCE IN THE YEARS 1969–1991]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.2.2017.008

 9. Andrzej Stec
  POLSKA I UKRAINA NA TLE ZMIAN W UKŁADZIE GEOPOLITYCZNYM [POLAND AND UKRAINE AGAINST THE BACKGROUND OF CHANGES IN THE GEOPOLITICAL SYSTEM]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.2.2017.009

 10. Ewa Matuska
  ZAGROŻENIA PSYCHOSPOŁECZNE ZWIĄZANE Z PRACĄ [PSYCHOSOCIAL HAZARDS RELATED TO WORK]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.2.2017.010

 11. Mariusz Terebecki, Marcin Olkiewicz
  JAKOŚĆ ZABEZPIECZEŃ INFORMACJI DETERMINANTĄ ROZWOJU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ [QUALITY OF INFORMATION SECURITY FOR DETERMINANTS DEVELOPMENT OF INTERNET BANKING]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.2.2017.011

 12. Małgorzata Beskosty
  ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI [INFORMATION SECURITY MANAGEMENT]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.2.2017.012

 13. Bolesław Sprengel, Katarzyna Amrozy
  RECENZJA KSIĄŻKI, Joanna i Rafał Pasztelańscy, Policjanci. Za cenę życia [BOOK REVIEW, Joanna i Rafał Pasztelańscy, Policjanci. Za cenę życia]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.2.2017.013