Komitet naukowy

Przewodniczący: dr hab. Andrzej URBANEK

Członkowie:
dr hab. Lech CHOJNOWSKI – Akademia Pomorska w Słupsku – Polska
dr hab. Jacek DWORZECKI – Akademia Pomorska w Słupsku – Polska
dr hab. Janusz GIERSZEWSKI – Akademia Pomorska w Słupsku – Polska
prof. Wieslaw GREBSKI, PhD – Uniwersytet Stanowy Pensylwanii – USA
prof. Masaki ICHINOSE, Ph.D. – Uniwersytet Tokijski – Japonia
prof. Mgr. Roman JAŠEK, Ph.D. – Uniwersytet Tomasa Baty w Zlinie – Czechy 
dr hab. Dariusz JURUŚ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Polska
dr hab. Ryszard KOZŁOWSKI – Akademia Pomorska w Słupsku – Polska
dr hab. Larysa NOVAK-KALYAYEVA – Narodowa Akademia Zarządzania Publicznego przy Prezydencie Ukrainy we Lwowie – Ukraina 
Assoc. Prof. Elitsa PETROVA, DSc. – Narodowy Uniwersytet Wojskowy – Bułgaria
dr hab. Juliusz PIWOWARSKI – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie „Apeiron” – Polska
dr hab. Józef SADOWSKI – Akademia Pomorska w Słupsku – Polska
dr hab. Magdalena SZULC-BRZOZOWSKA – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Polska
prof. Lidiia V. SHYNKARUK – Narodowy Uniwersytet Nauk Przyrodniczych i Środowiskowych Ukrainy – Ukraina
dr hab. Jan WADOWSKI – Politechnika Wrocławska – Polska
dr Daria BIEŃKOWSKA – Akademia Pomorska w Słupsku – Polska
dr Marek BRYLEW – Akademia Pomorska w Słupsku – Polska
dr Sylwia GWOŹDZIEWICZ – Międzynarodowy Instytut Innowacji w Warszawie – Polska
dr Michalene Eva GREBSKI – Northampton Community College, Monroe Campus – USA
doc. Ing. Martin HROMADA, Ph.D., Uniwersytet Tomasa Baty w Zlinie – Czechy 
dr Łukasz KISTER – BezpieczneInformacje.pl – Polska
dr Marcin OLKIEWICZ – Politechnika Koszalińska – Polska
dr inż. Marcin SOSNOWSKI – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie – Polska
Roberta MAGALHAES-PINTO, Ph.D. – Brazylia
doc. JUDr. Mojmir MAMOJKA, Ph.D. – Akademia Korpusu Policyjnego w Bratysławie – Słowacja