Komitet redakcyjny

Przewodniczący – Redaktor naczelny: dr Aneta Kamińska-Nawrot

Sekretarz: mgr Ewa Czyż

Członkowie:
dr Joanna Grubicka
dr Agnieszka Sałek-Imińska
dr Izabela Szkurłat
mgr Robert Czyż
mgr Bogusław Jaremczak
mgr inż. Mariusz Terebecki


PROJEKT OKŁADKI – Mariusz Terebecki